Novinky

Pokyny pro platbu příspěvků pro rok 2017:

pouze bezhotovostně bankovním převodem

na účet SK ** 212149309/0800**

nutno rozdělit na 2 platby z důvodu většího přehledu a dodržet správný variabilní symbol (VS)

Jednotný členský příspěvek 100 Kč pod VS 137301 do předmětu napsat:
členský přísp. 2017, jméno a příjmení

Oddílový příspěvek dle kategorie (částka stejná jako vloni, jen bez členského příspěvku tj. o 100 Kč menší) pod VS 137137 do předmětu napsat:
oddíl.přísp.2017, jméno a příjmení

Pro jistotu upřesňuji výši oddíl.příspěvků již po odečtení 100 Kč, kterou dle kategorie posíláte na účet SK:

Dospělí 3400,– důchodci 2900,–

dorost (nar.1999–2002) 2000,–

Žáci+babytenis (nar.2003–2009 a mladší), kteří chtějí využívat kurt celý den 1500,–

pouze do 15 hod 1000,–

Minitenis nar.2010 a mladší 500,– (po zaplacení příspěvku mohou tyto děti využívat cvičnou stěnu a minikurt)

Při platbě vytiskněte doklad o zaplacení, který předáte paní správcové nebo pošlete mailem na adresu k.vasinova@seznam.cz

Příspěvky na rok 2017 celkově

Příspěvek za rok Částka
dospělí 3500,– Kč
děti do 6ti let zdarma
děti 7–14 let do 16 hod 1100,–Kč
děti 7–14 let celodenní 1600,–Kč
dorost 15–18 let 2100,– Kč
důchodci 3000,– Kč
Udržovací 1000,– Kč
Neodpracované brigády do 31.3.2017 100,– Kč/hod

Počet brigádnických hodin

Členové Hodin za rok
Dospělí + důchodci 10 hod/rok
Dorost 10 hod/rok
Děti 2 hod/rok

Pronájem skříňky

Počet skříněk Poplatek
1. skříňka 60,– Kč/rok
Každá další skříňka 100,– Kč/rok

Pravidla oddílu

Platí stále pravidlo,že kdo nemá zaplaceny členské příspěvky a nemá odpracované nebo zaplacené brigádnické hodiny, tak nemůže na kurt nebo si musí zaplatit kurtovné.

Pravidla rezervace kurtů pro platící členy

S ohledem na počet členů a kurtů je nezbytné, aby měl každý člen stejnou možnost využití dvorců v pracovních dnech.

Proto se před zaplacením příspěvků seznamte s pravidly pro dlouhodobou rezervaci, jejichž dodržování zajistí správce s ev. pomocí výboru TO.

Pevné rezervace lze vytvořit u paní správcové po zaplacení příspěvku v plné výši a odpracování nebo zaplacení brigád – dospělý hráč stálé rezervace 2 hodiny týdně v časech 9–20 hod všední dny, dorost a žactvo pouze 1h týdně po zaplacení příspěvku 2100,– resp.1600,– Kč

Zrušení rezervace nejpozději 24 hodin předem. Pokud bude rezervace zrušena později nebo vůbec, bude hráč zaznamenán a v případě, že hodinu 2× včas nezruší, nebude mu další rezervace umožněna.

Aktualizováno dne 1.3.2017

Rezervace kurtů pro hosty

Nečlenové oddílu mohou začít hrát až budou po zimě zprovozněny všechny 4 kurty.

Kurty je možné rezervovat každý den po 11h, pokud nebudou dvorce do té doby obsazeny členy TO.

Kontakty
Podporují nás

MČ Praha 8
Magistrát hl.m. Praha
ČTS
Babolat
Pronájem dvorce
200,– Kč / hod.**
jednotná cena
Kde nás najdete
Ostatní kluby SK Meteor